Robot Hút Bụi A8

Điều hướng PanoView đột phá cho phép A8 làm sạch một cách có phương thức, sâu sắc và kỹ lưỡng trong thời gian ngắn hơn.

Robot hút bụi A8

Hệ thống làm sạch CyclonePower Gen 3 đảm bảo A8 làm sạch hiệu quả.

Nắp phủ kính màu đen đơn giản làm cho A8 trở thành một trang trí nội thất tinh vi.

Imei
Imei